«Östan om skratt – vestafor gråt»

Forestillingen er en munterfilosofisk vandring i grensekulturen mellom Värmland og Hedmark i kortreiste ord og toner. Den røde tråden er den røde linja som går på kartet mellom Norge og Sverige, ei grense som tradisjonelt alltid bare har eksistert på kartet og hvor kultur, kjærlighet, historier, folk og elg har passert tollfritt gjennom alle år. Hva har vi til felles av tanker og kultur i dette landet mellom elvene… den mystiske Finnskogen som ligger i gammelt moreneland mellom to elver og to nasjoner?

Fortsett å lese ««Östan om skratt – vestafor gråt»»