Planer for Teater i Glåmdal 2021-2023

Teater i Glåmdal går inn i nytt år med en nokså tøff økonomisk situasjon. Høye kostnader i 2019 og pandemien i 2020 gjør at planene for 2021 er preget av to viktige ytre påvirkninger; et større økonomisk etterslep som må bringes i balanse og arbeid med utredning/ langsiktig strategiplan i samarbeid med eierne.

Erik Larsen er engasjert som prosjektleder for strategiplanen etter innvilget støtte fra Innlandet fylkeskommune. Et tjuetalls kulturarbeidere lokalt og nasjonalt vil bli dybdeintervjuet, og det planlegges 3-4 verksteder rundt i de sju kommunene Teater i Glåmdal hovedsakelig virker i. Vi ønsker å se tilbake på ti spennende år, men først og fremst tenke virksomheten ti år framover.

Virksomheten i 2021 vil være preget av dette, og aktiviteten vil begrense seg til produksjoner som enten ikke koster teatret noe utover intern arbeidskraft eller gir muligheter for egeninntekter. Vi må se på alternative arenaer for vår virksomhet så lenge pandemien pågår og det er strenge smitteverntiltak for kulturlivet.

Vår planlagte store jubileumsforestilling «Ode og Eid – på halene skal småfolk kjennes» måtte utsettes uten muligheter for kompensasjon eller andre inntekter. Likevel har det påløpt større kostnader for arbeid som er utført med manus, musikk, design og scenografi/kostyme. De fleste av disse utgiftene vil trekkes fra utgiftssida når stykket kommer til produksjon, noe som foreløpig ser ut til å bli tidligst 2023.

Konkrete planer for 2021

Samarbeid med Anno museum/Kvinnemuseet om å lage korte filmer som skal inngå i en permanent utstilling. Museet står for alle utgifter til personell og teknikk, Teater i Glåmdal bidrar med casting, oversettelse av fantastiske tekster om abort (skrevet av Sara Falkstad fra Arvika), koordinering og regi. Andrea Rymoen, Mari Strugstad Qviller, Kjersti Thorset, Kathrine Kolgrov, Marianne Jonger, Turid Rivertz Vatne og Sten Bjørge Hansrud er engasjert som skuespillere. Martin Høgberget skal stå for fimingen. Opptak starter 24. januar og utstillingen åpner ultimo mars.

Bamsetime

Kongsvinger kommune ga en barneforestilling fra TiG i gave til åpningen av det det nye biblioteket «Samling» i Nord-Odal. Den 13. februar inviterer vi barn til bamsesanger og bamsefortellinger med Lars Thyholdt og Øivind Roos, mens kulturprisvinner Mette Skogbakken har bamsesykehus for medbragte bamser med hull eller løse deler.

«Ondskapen» av Jan Guillou

Vår egen skuespiller Sten Bjørge Hansrud spiller monologversjonen av denne grusomme romanen i Harald Engans regi. TiG bidrar med produksjonsassistanse og teknisk utstyr. Det søkes samarbeid med DKS, og det forutsettes fullfinansiering av produksjonen. Premiere er satt til mars, antall forestillinger vil bestemmes av hvor mange kommuner som ønsker denne forestillingen som har målgruppe ungdomsskole/videregående.

Cafècabaret – mat og moro!

«To mann og en bass.» Lars Thyholdt og Øivind Roos har spilt og gjøglet sammen i over 30 år. Nå lager de en egen forestilling med musikk, skjemt og alvor for inntil 50 personer på serveringssteder i alle sju kommunene, sammen med bassist Kjetil Hjerpset. TiG stiller med teknisk utstyr, manusutvikling og Øivind som musiker og skuespiller. Manus er langt på vei ferdigskrevet. Cirka ti forestillinger, premiere 5. mars. Serveringsstedene står for billettsalg og sørger for forsvarlig smittevern.

Eventyrfestningen

Kulturkollektivet satser på en stor familieoppsetning på Kongsvinger festning sommeren 2021. De ønsker samarbeid med TiG, og vi vil hjelpe med produksjon og avvikling, gjennom arbeidskraft fra daglig leder og muligens noe teknisk utstyr.

Skøyere på skogen

Dette er en ferdigskrevet revyfarse som skulle vært spilt med Åsnes Finnskog Teaterforening sist påske. De kjøper instruksjon og musikktjenester av TiG. Settes opp på Vermundsjøen samfunnshus i september/oktober om smittesituasjonen tillater det.

Pukheim i 100

Uten samfunnshuset stopper grendene! Vi skal være med på feiringen av samfunnshuset Pukheim i den fiktive grenda Pukroa. Trond Eng, Nils Oscar Ottesen, Kjersti Thorset og Øivind Roos er «festkomitè» i en hyllest med høy gjenkjennelighetsfaktor til de mange fine hus og folk som holder grendene levende. Åse Lukerstuen er tekniker og turnéleder. Det blir 7-10 forestillinger fra slutten av oktober 2021. Manus er i god utvikling og innebærer ekte bygdebuskis av edelt slag. Det forutsettes at smittevernsregimet tillater mer enn 50 i salen. Premiere på Grusjø grendehus, Eidskog.

Vi følger også tett med på planer om nytt teaterlag i Nord-Odal, og arbeidet rundt det nye kultursenteret på Prestegården.

Planer for 2022

Det ligger minst tre viktige jubileer/markeringer på beddingen dette året: det er 200 år siden kirkebrannen i Grue, tusenårsjubileum for Våler og 100-årsjubileum for odalsmaleren Kåre Tveter. De ulike kommunene befinner seg på ulike stadier av planlegging.

Kirkebrannen i Grue

Grue kommune planlegger storslått markering av denne store tragedien som fant sted 1. pinsedag 1822. Det er ytret ønske om en eller annen form for teaterproduksjon som en del av markeringen, men det har ikke kommet noen konkret bestilling til TiG. Vi stiller oss positivt avventende til en avklaring om størrelse på produksjon og finansiering.

Våler 1000 år

I 2022 er det 1000 år siden Olav den hellige skjøt den berømte pila ned i en kvisthaug ved Glomma. Mange gode krefter ønsker å gå sammen om et storslått vandrespill fra Mariakirka til den fantastiske nye kirka i overgangen august/september. Ei vandring gjennom 1000 år, med innslag av teater, dans, musikk, installasjon, film m.m.

Det er utarbeidet ei nokså grundig innholdsskisse og en produksjonsplan med budsjett, og det er planlagt møter på kort sikt med kultursjef og flere kunstnere. Produksjonen går inn i et større kulturprogram, der det forutsettes vesentlig ekstern finansiering. Dette arbeidet er de godt i gang med. Teater i Glåmdal går inn med full kunstnerisk ledelse og Åse Lukerstuens unike kompetanse på avvikling av store vandrespill. På denne tida er forhåpentligvis økonomien vår igjen så normal at vi kan bidra med noen skuespiller(e), litt tekst/musikk etc også.

Kåre Tveter 100 år

Tveter er jo virkelig en av de store kunstnerprofilene fra vår region, og i 2022 ville han fylt 100 år. Det har foreløpig ikke kommet noen henvendelser fra Sør-Odal om dette, men det har nådd oss et rykte om at det planlegges feiring av noe slag.

Vi forholder oss positivt avventende, men om det blir produksjoner i både Grue og Våler er vel det meste av årets tid og penger oppbrukt.

Planer for 2023

Som nevnt tidligere er det brukt mye ressurser på familiemusikalen «Ode og Eid» av Gudny Ingebjørg Hagen fra Kongsvinger. Musikken er av Øivind Roos, scenograf er Sten Jensen og det er gjort designarbeid av Sandra Steffensen og Lars Ovlien.

Ettersom så mye grunnarbeid allerede er gjort må vi få forestillingen opp og stå, men slik det nå ser ut kan det tidligst bli sommeren 2023. Det gir oss tid til å skape en solid samarbeidsplattform og finansiering. Det søkes det samarbeid med blant andre Scene U, DKS og aktører i nærlingslivet.

Siste, men ikke minst…

Vi har liggende et bestilt og betalt manus av Bente Erichsen. «Steinen blømer, en forestilling om Åsta Holt» har av ulike årsaker blitt utsatt flere ganger. Det er et veldig godt og spennende manus, og vi tenker at anledningen til produksjon vil være åpning av nytt Norsk skogfinsk museum. Men der er det ikke satt noen dato ennå.

Daglig leder har også begynt å spikke på en forestilling om Erik Werenskiold. Gode krefter er i gang med planlegging av et Werenskiold-sente» i Øvrebyen/festningen på Kongsvinger, og et stykke om denne meget kjente og viktige kunstneren kunne være et fint utgangspunkt for økt kunnskap og oppmerksomhet om ham. Det kan være en stor produksjon, men kanskje heller en mindre forestilling som kan brukes over flere år for gjester i historiske omgivelser, også skoleverket. Vi følger spent med på utviklingen av senteret, og vil legge fram konkrete planer når vi ser rammer og forutsetninger.

«Årringer» på Austmarka i 2019 ble en stor suksess som trakk fulle hus og busslaster med publikum også langt utafor vår region. Gode krefter ønsker å lage «Årringer 2», noe som kanskje kan være aktuelt allerede våren 2022 om det for eksempel ikke skulle bli produksjon i Grue.