Regionalt teatermøte Teater i Glåmdal

Vi inviterte til regionalt teatermøte på Scene U i Kongsvinger lørdag 28. oktober 2023. Lars Ovlien ledet dagen og kunne ønske rundt 35 deltakere fra nesten alle «våre» sju kommuner velkommen. Jørn Øversveen representerte Innlandet fylkeskommune, det var godt frammøte av politikere fra Kongsvinger, og Grue stilte med selveste ordføreren.

Det var èn lokal kommunal kulturleder til stede, ellers et godt utvalg av skuespillere, musikere, forfattere, scenografer, foreningsledere, regissører, produsenter og teknikere (og mange som dekker flere av disse funksjonene).

Øivind Roos orienterte om årets virksomhet i Teater i Glåmdal, og la fram skisse for 2024. En hyllest til Finnskogdikteren Martin Vestlien i samarbeid med Åsnes Finnskog Teaterforening og VM-Trosserne blir største satsning for TiG neste år, for øvrig blir det samarbeid med De små scener, Teater TEFT, Livsgledecabareten og lokale forestillinger som skal på festivalgjestespill (Martin Høgberget og Even Finsrud).

Teateråret 2023 ga et publikumstall på oppunder 4000 for TiG dette året, i tillegg til godt besøkte revy/cabaret/stand up-oppsetninger og store uteforestillinger ved festningen, på Gruetunet og Finnetunet. I tillegg flere kulturskoleoppsetninger og større skolesatsninger. Med besøk av Riksteatret og Teater Innlandet har nok minst 15000 glåmdøler vært og opplevd scenekunst i en eller annen form i år.

En lang rekke lokale teaterlag, institusjoner og foreninger presenterte sin virksomhet gjennom treminutterspresentasjoner, og det mangler ikke entusiasme og tilbud rundt om i kommunene våre.

Ekstra hyggelig med besøk fra vårt søsterteater i Nord-Østerdal/fjellregionen.

Eva Vermundsberget, Lars Thyholdt, Kjetil Hjerpset, Nils Oscar Ottesen, Mette Skogbakken og Øivind Roos bidro med «kulturdusjer» ila dagen.

Etter lunsj åpnet vi for debatt og hjernedugnad om TiGs framtid, plass på teaterkartet og skisse til en strategiplan og framtidig organisering. Det ble en nyttig og spennende seanse, og det er i hvert fall ingen som ønsker å legge oss ned med det første. Teater i Glåmdals funksjon beskrives å ligge et sted i rommet mellom Teater Innlandet og de lokale teaterenhetene (grupper/enkeltpersoner, profesjonelle/amatører.)

Vi konstaterte at søknadsskriving er et eget fag, og vi må sette av tilstrekkelig ressurser til nettopp det sammen med grundig produksjonsplanlegging. Viktig å ha fokus på hva vi KAN få til med det vi har, og kanskje heve terskelen litt for bistand. En sterkere lokal produksjonsenhet i samarbeidsproduksjoner må på plass, og lokale produksjonsenheter må profesjonaliseres, særlig i store satsninger som utespill etc. Det ble diskutert om vi skal utvide faste stillinger eller kun ha engasjementer til merkantil virksomhet. Vi tror kanskje på en kombinasjon, pga oppgaver i daglig drift og et visst ukentlig fagmiljø. Men vi kan sette av mer av våre «frie midler» til engasjemneter.

For øvrig:

  • Flere ønsker kurs
  • Det ønskes bedre kommunikasjon mellom gruppene, særlig revyer, for å unngå f.eks. stevnekollisjoner
  • Samarbeid mellom profesjonelle og amatører er en styrke
  • Reportoar er jo alltid et viktig og spennende tema i teater. TiG har i de første åra vært innom mange genre, kanskje med hovedvekt på humor på de små spillestedene. Noen ønsker nok en sterkere satsning på mer klassisk teater i hele regionen, og kanskje litt mindre «støller på tur» (dette framkom også i rapporten som fylket bestilte). Dette tas til orientering, og etter teatersjefens ønske ble det valgt et kunstnerisk råd, bestående av Heidi Linde, Birgitte Derås Bergset, Kim Aurdal Johnsen, Harald Engan og Sten Bjørge Hansrud. Øivind innkaller til første møte rett over jul. Rådet skal blant annet bli med og vurdere manus og ideer som framkommer, og ha et par møter i året.
  • Vi må ha fokus på kulturbasert næring
  • Det ønskes flere fagdager. Neste samling blir under De små scener i starten av februar, og tema blir sponsorarbeid. Flere lokale næringslivsfolk har meldt seg som innledere.
  • Markedsføring har blitt dyrere og mer krevende.
  • Det diskuteres driftsform, men inntil videre ser det ut til at vertskommune fortsatt blir gjeldende.
  • Teatrets visjon «Samarbeid-kompetanse-identitet» framstår som fortsatt aktuell

Øivind Roos, 1. november 2023