Velkommen til Levi-land

Forfatter og musiker Levi Henriksen kan krysse av nok en boks når han debuterer som teaterforfatter med stykket «Se meg som elva», som en del av Glåmdalsmonologene. Her møter du en typisk Henriksen-karakter på sin kronglete vei gjennom livet.

Tekst: Lars Ovlien | Foto: Rolf M. Aagaard

– Jeg har alltid hatt en ambisjon om å skrive for teater, og det er stas å kunne kryss av for den boksen også. Skuespiller Harald Engan har, som Trond Fausa Austvåg, et klassisk utseende som passer mine figurer. Bare å overvære leseprøvene var nok til at jeg ble rørt og at håret reiste seg på armene mine. Jeg tror på ham som min figur, og da håper jeg andre vil gjøre det også, forklarer Levi Henriksen.

Den folkekjære forfatteren og musikeren har skrevet alt fra noveller, romaner og essays til dikt, sangtekster og historier for barn og unge. Bent Hamer har laget film av novellene hans, og «Hjem til Jul» har blitt en moderne klassiker. Teater i Glåmdal har også tidligere dramatisert en novelle til teaterstykket «Vinteropplag», og Brageteateret fremførte i 2018 stykket «Det er her vi kommer fra» basert på hans tekster. Likevel er «Se meg som elva» første gang Henriksen skriver teater.

– Jeg har litt forskjellige måter å skrive på, alt etter hva jeg vil oppnå. Novellene er mer monolog-aktige enn romanene. Da jeg skulle skrive monologen så jeg for meg at jeg skrev en novelle som var begrenset i tid og sted.

«Se meg som elva» handler om en postmann hvis store pasjon i livet er å skrive dikt, men ikke nødvendigvis å få dem utgitt. Fortellingen er satt i Kongsvinger og tar for seg temaer som å være tro mot målene du setter deg og være fornøyd med den fremgangen du oppnår, selv om du kanskje i andres øyne er mislykket.

– Postmannen min er fornøyd med å stadig bli bedre, og med å ta opp i seg storheten og ånden til andre kunstnere, selv om han etter hvert begynner å bli godt voksen. Jeg gleder meg til å se forestillingen, sier Henriksen.

Glåmdalsmonologene har premiere på Skotterud 28. februar.