Sikrer videre drift av Teater i Glåmdal

Et bredt tverrpolitisk flertall sikret videre drift av Teater i Glåmdal og Teater i Fjellregionen. I budsjettet som fylkesutvalget på Lillehammer vedtok 29. november er det tydelig at de to institusjonene skal videreføres.

– Vi har fått massive tilbakemeldinger om at teatertilbudene i Nord-Østerdal og Kongsvingerregionen er viktig for mangfold og livskvalitet. Det er derfor veldig gledelig at vi har klart å finne rom i vårt felles forslag til å redde disse tilbudene. Dette viser at de samarbeidende partiene vil bygge videre på viktige kvaliteter som vi allerede har i Innlandet, i tillegg til å utvikle nye. Balansen mellom sentrum og periferi skal ivaretas og styrkes, forteller de seks samarbeidende partiene i en pressemelding.

Lokale politikere har jobbet intenst for å synliggjøre viktigheten av kulturinstitusjoner ute i distriktene.

– Teater i Glåmdal er et viktig tilbud for mange målgrupper i regionen, uttalte Arbeiderpartiets representant Iren Carlstrøm fra Kongsvinger etter vedtaket.

Hun får støtte av kollega Helge Thomassen fra Pensjonistpartiet.

– Vårt budsjett styrker distriktsprofilen, og styrker det regionale samarbeidet ved å opprettholde støtten til regionrådet. Jeg er spesielt fornøyd med at de de frivillige organisasjonene og pensjonistforeningene ivaretas, og at de små gruppene blir synliggjort, sier han.

Dermed kan Teater i Glåmdal rette blikket fremover mot spennende egenproduksjoner og samarbeidsprosjekter i årene framover, og fortsette sitt arbeid som et samlingspunkt for profesjonell kulturvirksomhet i Kongsvinger-regionen.

– Jeg er skikkelig glad, men ikke overrasket. Det ble raskt tydelig at støtten fra omverdenen var sterk, og vi er ikke minst takknemlige for den massive støtten i mange fora fra politikere, teatetfolk og publikum, sier teatersjef Øivind Roos.

– Vi gleder oss til å kunne jobbe i fred og legge gode planer for kommende år. Det inkluderer blant annet å se på organisasjonsform og eierskap, slik at vi står best mulig rustet for årene som kommer.