Første møte i kunstnerisk råd

Det første møtet for Kunstnerisk Råd i Teater i Glåmdal ble nokså uformelt, men med mange gode og spennende innspill og tanker. Her er noen av tingene som ble drøftet og bestemt.

Kunstnerisk Råd består av Birgitte Derås Bergset, Kim Aurdahl Johnsen, Sten Bjørge Skaslien Hansrud, Heidi Linde og Harald Engan. Det skal være teatersjefens rådgivende organ i kunstneriske spørsmål i stort og smått. Det skal også være et organ med muligheter for innspill til forestillinger på kort og lang sikt, og vi vil diskutere aktuelle ideer og manus som kommer på agendaen. Rådet møtes tre til fire ganger i året.

Det foreslås at to medlemmer byttes ut etter to år og tre etter tre år. Det kan foregå supplementsvalg om noen må gå ut av rådet  pga arbeid, utdanning e.l. Rådet velges på en av to årlige regionale fagsamlinger. Det trekkes lodd om hvem som kommer på valg etter to år.

Forslag og drøftinger

Vi diskuterte manuset «Steinen blømer» av Bente Erichsen. Forestillingen handler om Åsta Holth sitt liv og virke, og urpremieren knyttes opp mot åpning av Norsk skogfinsk museum.

Rådet anbefaler produksjon høsten 2025. Det vil ta det aller meste av TiG sine produksjonsmidler for dette året, men vi mener det er en riktig prioritering. Noen søknader om utviklingsmidler er allerede sendt, og det blir sendt søknader ved alle relevante frister framover.

Unntaket blir ny utgave av DUS, og vi setter av 100.000 i støtte til Dusgjengen/KAT. Dette er noe av det viktigste vi foretar oss, og ungdomsensemblet har en meget stolt historie. Vi bidrar også med et rimelig gjestespill på De små scener i februar.

Vi ønsker også å sluttføre trilogien «Årringer» av Yvonne Andersen og kan gå inn med arbeidskraft (regi/dramaturg/komponist/arrangør) og det vi måtte ha av relevant teknisk utstyr. Dessverre ingen penger fra TiG denne gangen.

Det framkom interessante tanker i kjølvannet av Glåmdalsmonologene. Det tiltaket viste en stor skriveglede, med flere titalls monologer innsendt. Kan vi utfordre lokale skribenter igjen? Og gjerne unge? Ei lang tankerekke endte i å lage en musikal i 2026, basert på tekster og ideer fra ungdom i hele regionen. Den skal spilles i ungdomsskolene, og skolene skal delta både i manusprosess og på aktørsida. Vi tenker å foreslå Heidi Linde som samlende kraft i skriveprosessen, og kanskje ha noen skriveverksteder på skolene. Hvordan er det å være ung i Glåmdal i dag? Er det traktorfestival og Føkkings bigda, eller er det ok, med mange muligheter i et varmt og inkluderende samfunn? Mange unge sliter mentalt og opplever utenforskap. Kan det bli musikal av slikt? Vi tror det! Leve fordommene og de gode låtene, dansen og humoren.

Vi diskuterte også hvordan vi kunne skape aktivitet i kommuner med liten virksomhet innen scenekunst. Dette blir trolig et sentralt tema på neste fagdag. Det ble også luftet gode tanker om en monologworkshop. F.eks ei helg med monologøving under kyndig ledelse og regi, som kunne endt opp i en forestilling/visning. Det ble også spurt; Når skal vi sette opp Bør børson jr ? En utfordring til KAT, kanskje?

Teateraktiviteter 2025

Det vi vet om neste års teateraktiviteter er da foreløpig dette:

  • De små scener: gjestespill februar
  • DUS (Den Unge Scenen) på vårparten. Kongsvinger og Hamar, men kanskje den også kan spilles i f.eks Grue eller Odal?
  • «Kirkebrannspill III» i Grue i mai
  • «Oberst Krebs II» på festningen i juli
  • «Årringer III» på Austmarka i august
  • «Steinen blømer» (Åsta Holth) på turnè fra starten av oktober. Urpremiere i Grue, deretter spille i alle Glåmdalskommunene og BUL-salen i Oslo.
  • Videre er det vel grunn til å anta at det blir revy i f.eks. Odal, Våler og Grue på høsten

Fagdager

Neste fagdager er foreslått til onsdag 11. juli klokka 17:00. Etter møtet spiser vi noe og går og ser Oberst Krebs. TiG betaler billett til de fem første som melder seg, ellers prøver vi å forhandle oss fram til en hyggelig gruppepris til de som melder seg på fagdagen.