Årsrapport Teater i Glåmdal 2022

2022 ble et særs aktivt år for Teater i Glåmdal, med alt fra de store anledningene i Solør, små gjestespill på De små scener til trussel om nedleggelse. Her er en liten oppsummering av de viktigste hendelsene.

Nyskapningen De små scener ble straks en suksess i Kongsvinger. Teater i Glåmdal ble invitert med helt fra starten, og har et godt samarbeid med denne lille fine festivalen med det store hjertet.

Den første festivalen gikk av stabelen første helg i februar 2022. Teater i Glåmdal bidrog med urpremiere på den musikalske fortellerforestillingen «Den fabelaktige Erika fra Øvrebyen». Skuespiller Kathrine Kolgrov gestaltet Ida Lie, som forteller historien om sin pianistsøster Erika Lie Nissen, fremragende tolket av Dorina Kormani ved flygelet. Øivind Roos skrev manus godt hjulpet av Lars Ovlien. Roos hadde også regi og lys, og Mette Skogbakken skapte nydelige kostymer og scenografi. Urpremieren fant sted i Vinger kirke, og den ble spilt i kirkene i Hof og Sand på vinteren før den fikk en ønskereprise på De små scener i juni.


På denne første festivalen fikk vi også gjestespill av Terje Strømdal med monologen «Misterio buffo» og to forestillinger med Stepp-poetene og forestillingen «Stepp meg et dikt». Begge gjestespillene fant sted i nydelige Herdalssalen, som viser seg meget anvendelig for denne type forestillinger.

Terje STrømdahl. Foto: Atle Auran.

Balladen om brannen og elva

I 2022 var det 200 år siden den fryktelige kirkebrannen i Grue. Mange husker tilbake til den store forestillingen Hedmark Teater satte opp i Grue kirke på begynnelsen av 90-tallet. Det ble raskt avklart at det skulle skrives et helt nytt manus til 200-årsmarkeringen, og dramatikeroppdraget ble gitt til Martin Høgberget. Godt hjulpet av dramaturg Ivar Tindberg kom manus på plass ved juletider, og produksjonen tok til. Teater i Glåmdal bidrog med inspisient og produksjonsmedarbeider Åse Lukerstuen, regissør Morten Haug, danseinstruktør Veslemøy Nordseth og produksjonsleder Øivind Roos. TiG var tungt inne i castingprosessen og manusutvikling blant annet, og hadde det kunstneriske ansvaret. Forestillingen ble meget godt mottatt, der det ble spilt på utescene med amfi på Gruetunet, Kirkenær med 5 forestillinger nøyaktig rundt datoen for brannen i 1822, altså 26. mai.

Foto: Martin Høgberget

Øvrig kunstnerisk personale (ikke betalt av TiG) var: Scenograf og kostymeansvarlig Mette Skogbakken, musikalsk leder Klas Anders Haglund og lyddesigner Pål Terje Antonsen. Skuespillere var blant mange andre Sten Bjørge S. Hansrud, Ola Magnus Gjermshus, Martin Myhr, Turid R. Vatne, Hanne Frysjøenden, Bjørn Tore Grønntvedt, Kjetil Foseid, Tore Hvinden og Rune Grenberg. All musikk ble levende framført av 5 musikere. Forestillingen var i samarbeid med Teaterforeninga Grue -22-. Forestillingen bla satt opp igjen i mai 2023, og det tenkes vel at den skal produseres jevnlig framover.

Ved kilden

I samarbeid med Åsnes Finnskog historielag ble det framført et tablåspill ved St.Olafs kilde ved Raukmoen, Åsnes Finnskog 30. juli. Dette som en del av 1000-årsmarkeringen for Olav den helliges ferd gjennom Solør.
Lars Ovlien skrev et lite manus om pilegrimer som passerte kilden på sin ferd mot Nidaros, og han bidro selv på scenen som biskop. Øvrige skuespillere og sangere var blant andre Rune Grenberg, Trond Eng, Ole Jonny Johnsen, Eva Vermundsberget, Evina Vermundsberget Roos, Anne Skogbakken, Rita Sandbæk, Tore Hvinden, Finn Erik Vermundsberget og Mette Skogbakken. Sistnevnte sto også for flotte kostymer. Øivind Roos hadde regi og en liten rolle som pilegrim. Det var også andakt og et historisk foredrag ved Oskar Aanmoen for de 124 frammøtte i skogen der.

Våler i 1000: Fra Olavspil til gatebil

Denne storslagne feiringen av Vålers 1000-årsjubileum skulle etter planen vært et vandrespill i og rundt sentrum av Våler, men manglende finansiering gjorde at det hele endte i to gedigne gallaforestillinger inne i den nye idrettshallen i Våler. Teater i Glåmdal sto for tilretteleggelse, musikalsk ledelse og regi ved Øivind Roos. TiG bidro også med inspisient Åse Lukerstuen.

Mette Skogbakken sto for scenografi og kostymer, Pål Terje Antonsen hadde lyddesign og Finn Arne Berg lys. Mye ny tekst og musikk ble skapt til forestillingen av blant andre Rolf Arne Lie Holter, Lars Ovlien, Henning Myhrer, Øivind Roos, Benedikte Vinje, Sol Olastuen, Andreas Holø og Frode Haltli.

Et kjempeensemble av regionale utøvere skapte denne festen, som inneholdt stand – up, historiske tablåer, buskis, opera, kåseri, visesang, danseband, folkemusikk, dans og flott popmusikk. En herlig blanding av amatører og profesjonelle og en praktfull gjeng med flinke unger. Forestillingen var et samarbeid med 1000-årsjubileet for Våler, ved kulturkontoret.

Stjernene trenger lys for å skinne

siden i 2022, og Lyshusets venner og Sør – Odal kommune laget et gedigent jubileumsprogram. Vi fikk tidlig en henvendelse fra disse, og vi satte Hans Ludvig Fredheim til å forske litt omkring dette kunne bli noen form for dramatikk. Han skrev et nydelig lite tablå, der Tveter møter sin gamle venn og inspirator Hans Børli. Disse to ble gestaltet av henholdsvis Sten Bjørge S. Hansrud og Nils Oscar Ottesen, Øivind Roos hadde regi og lyd, Åse Lukerstuen var inspisient og kjørte lys, og Mette Skogbakken sto for kostymer, scenografi og rekvisitter. Heidi Hitland holdt et fint foredrag om kunstneren, og Tre Skalder avsluttet kveldene med trivelig visesang og opplesing. Det var visninger 7.og 8. desember i henholdsvis Skogtun på Skarnes og Eidskog rådhus på Skotterud.

Annen aktivitet

TiG har som alltid bidratt med teknisk bistand, råd og hjelp mange steder i løpet av året. Vi har også deltatt på møter og konferanser, blant annet Fylkeskulturkonferansen, der vi fikk fin mulighet til å vise oss og fortelle om vår virksomhet.

Veien videre

Det slo ned som ei bombe da det ble kjent at administrasjonen i fylket ønsket å fjerne bevilgningene til Teater i Glåmdal og Ttrafo. Det ble mobilisert voldsomt i store deler av fylket mot dette forslaget, og det fikk heldigvis ikke tilslutning i tinget.
Dog er det signalisert med all tydelighet fra fylkesadministrasjonen at det forventes større lokal finansiering av teaterordningene og at vi må se på framtidig organisering og kunstnerisk profil.
Saksbehandlingen i de lokale politiske organer gikk noe sakte i 2022, men trusselen om avvikling fikk nok fart på sakene. I skrivende stund ligger saken om økning av kommunale tilskudd fra 3 til 10 kroner pr. innbygger til behandling i alle de sju eierkommunene.
Fra høsten 2023 vil vi gå i prosess med kommunene, fylket og det lokale teatermiljøet for å se på en ny strategi og organisering av Teater i Glåmdal. Det er meldt ønske om å fortsatt beholde vertskommunemodellen, men vi ønsker blant annet å styrke administrasjon og å opprette et kunstnerisk råd som kan hjelpe teatersjefen med å legge gode kunstneriske strategier for de kommende åra. Vi planlegger blant annet en workshop/høringskonferanse i oktober 2023. Vi ønsker også å satse på en styrking av lokal produsentkompetanse. Året 2022 viser at det er et skrikende behov for dette i regionen. Kanskje kan vi se på sambruk med Eventyrfestningen, De små scener, Werenskioldfestivalen, Kirkebrannspillet m.fl. Vi vil også følge opp de gode tips fra nettkonferansen om økonomiske ordninger, blant annet med tanke på interreg-prosjekter. Vi ønsker å stimulere og legge til rette for at flere profesjonelle scenekunstnere kan ha sitt virke med utgangspunkt i Kongsvingerregionen.
Det ligger mange spennende innspill, ideer og tanker om framtidige produksjoner for Teater i Glåmdal, men vi tenker at vi skal unne oss denne prosessen med strategi og organisasjon før vi flagger nye og store prosjekter. Dog er det vel grunn til å tro at Åsta Holt og Erik Werenskiold kan bli sentrale skikkelser inn i neste års kunstneriske produksjon.
Slutten av året ble også brukt til å planlegge produksjonene i 2023, blant andre To mann og en bass, Tusser og troll med Werenskiold og ikke minst Årringer 2: Nye tider – gamle synder.

Kongsvinger, 30. juni 2023

Øivind Roos, daglig leder/teatersjef i Teater i Glåmdal

Publikumstall 2022

Fabelaktige Erika fra Øvrebyen85
«Stepp meg et dikt»42
«Misterio Buffo», Terje Strømdahl18
Balladen om brannen og elva1 644
Våler 1000 år – fra Olavspil til gatebil655
Olavskilden på Åsnes Finnskog124
«Synd skal sones»561
Stjernene trenger lys for å skinne101
Totalt3 230