Monologkonkurranse

Heidi Linde, Tommy Skoglund, Levi Henriksen og deg? Teater i Glåmdal feirer 10 år i 2020 og innleder jubileumsåret med «Glåmdalsmonologene». Vi utlyser manuskonkurranse med tema UTENFORSKAP – der vinneren honoreres med 50.000 kroner.

«Glåmdalsmonologene» skal bestå av fire forfattere, fire skuespillere, regissør Ivar Tindberg og musiker Trond Lindheim. Premiere er satt til slutten av februar 2020. Tre lokale forfattere er allerede engasjert: Heidi Linde, Tommy Skoglund og Levi Henriksen. Den fjerde monlogen utlyses som en skrivekonkurranse. Monologen skal være på 15 til 20 minutter, og deltakerne står helt fritt til å velge karakter. Tema for alle fire monologer skal være UTENFORSKAP.

En uavhengig fagjury velger monolog uten å vite hvem som er forfatter (se regler nedenfor). Monologen som velges og brukes honoreres med 50.000 kroner. Teater i Glåmdal ønsker en opsjon på tekstene som ikke når opp med tanke på en eventuell oppfølger. MERK! Forfatteren må ha en tilknytning til Glåmdalsdistriktet.

Regler:

  • Manus må være oss i hende seinest 1. desember 2019.
  • Manus skal leveres på papir, og skal ikke inneholde navn på forfatter. Forfatterens navn skal ligge i egen forseglet konvolutt i hovedkonvolutt. Disse konvoluttene skal ikke åpnes før juryering er ferdig.
  • Konvolutt med manus skal merkes Manus, og leveres i Servicetorget i Kongsvinger kommune. Det kan også sendes i posten med samme merking til: Teater i Glåmdal, Kongsvinger kommune, Boks 900, 2226 Kongsvinger.
  • Forfatteren må ha en tilknytning til Glåmdalsdistriktet
  • Antatt manus skal kunne framføres inntil 10 forestillinger uten ytterligere vederlag.
  • Fagjuryens sammensetting blir ikke offentliggjort før etter innleveringsfrist.

«Dette er det vanskeligste av alt: Å være seg sjøl – og synes at det duger.» (Hans Børli)
Velkommen til dramatisk kappestrid!

Teater i Glåmdal
Øivind Roos, teatersjef