Invitasjon til regionalt scenekunstmøte!

Teater i Glåmdal inviterer til åpent møte om scenekunst i regionen vår lørdag 28. oktober kl 11-17 på Scene U i Kongsvinger. Tema for dagen: 13 år med armer og bein – hvor står vi nå – og hvor går vi?

Invitasjonen er aktuell for alle som jobber med scenekunst profesjonelt eller frivillig, kulturbyråkrater lokalt og regionalt, kulturskoleledere, kommunedirektører, presse og politikere.

Program

10:30Kaffe, registrering og mingle med kringle
11:00Innledning ved teatersjef Øivind og vertskommunerepresentant Stine. 13 år i storm og stille. Men hvor skal vi nå?
11:30Kulturdusj
11:403-minuttere: Alle regionens scenekunstinstitusjoner presenterer seg under ledelse av Lars Ovlien. Vålerrevyen, Åsnes Finnskog teaterforening, Gruerevyen, Det primitive teater, Eventyrfestningen, Teater TEFT, Kjerkebrannspelet, KAT/DUS,
Foreningen Årringer, De små scener, Hokåsen kulturgruppe, Scene U,
Eidskog amatørteater, Odalsrevyen, Odal teaterkompani, Kulturelle odølinger, Glåmdalsrevyen m.fl.
Kort pause sånn midt i, og muligens en kulturdusj.
13:00Lunsj
13:45Åpen debatt/hjernedugnad om framtida: Hvor vil vi med Teater i Glåmdal? Hvilken kompetanse savner vi? Hvordan disponerer vi best de midlene vi har? Hva bør vi ha mer av, og hva bør vi kutte ut? Hvem bør sitte i et kunstnerisk råd? Hvordan vitalisere det rådet som finnes (der hver kommune skal stille med en repr.)? Hva er de største utfordringene scenekunstmiljøet i regionen står overfor? Hvordan kan vi samarbeide for å skaffe flere eksterne midler inn i vår region og samarbeide om kompetanse? Hvordan utvikle oss kunstnerisk for å møte framtidas publikum? Hvor er vi om 5 år? 10?
Lars Ovlien forsøker å holde en slags linje i dette. Det blir minst en kulturdusj og en kaffepause i denne økta.
Eierne våre ønsker en konsolidering av Teater i Glåmdal. De ønsker langsiktige planer og tydelige strukturer. Det skal vi utvikle, i stor grad basert på innspill fra denne samlinga og rapporten som ble bestilt av fylkeskommunen.
16:00Kunstnerisk innslag Tba

Meld deg på snarest, og seinest 25. oktober (pga matbestilling). Meld også om du vil holde 3-minutteren for ditt lag eller forening. Powerpoint sendes til ase.lukerstuen@kongsvinger.kommune.no i god tid – hvis du vil bruke det. Hun kan også ta imot påmeldinger, eller du kan melde deg på til oroos@online.no.