Avvikle Teater i Glåmdal fra 2024?

Vi har samlet et lite utvalg av innlegg fra ulike tråder på Facebook for å gi et inntrykk av den massive støtten vi har opplevd i forbindelse med forslaget om å legge ned Teater i Glåmdal fra 2024. Det har blitt skrevet hundrevis av innlegg, flere kronikker og flere avissider om saken.

O Leif G Stinnerbom, teatersjef Västanå teater, Sunne, Sverige:
Så korkat! Kämpa på!🎭❤️

Rune Grenberg, ordfører i Grue og ivrig amatørteaterskuespiller:
Har du latt deg begeistre, more eller engasjere? Har du vært på store tilstelninger med flinke folk?
Små samfunnshus propp-fulle av klappende og leende folk?
Har du vært på små og store arrangementer der amatører og profesjonelle leverer fantastisk scenekunst sammen?
Har du opplevd gode tekniske framføringer av proffe mennesker?
Er du glad for at lokale lyrikere, diktere, musikere og scenekunstnere i det hele har en egen gjeng som arbeider med og for dem, som stadig har en finger med i spillet for et aktivt kulturtilbud i vår region?
Ja, da bør du like denne gruppa her!
Kultur i alle former er viktigere enn noen gang!
Støtt Teater i Glåmdal nå i budsjettprosessen i Innlandet fylkeskommune, men også alle andre dager i året.

Inge Storberg, pensjonert banksjef og ivrig kulturutøver/publikum, Brandval
Sendt dette diktet (mitt første) til Min Mening i Glåmdalen…..skrevet i harnisk etter Øivinds artikkel…😤

Se for deg…..
fargeløse blomsterenger,
instrumenter uten strenger,
ord foruten vinger,
lyd som ikke svinger,
vegger uten malerier,
kunstnere som bare tier,
julepapir grått som grus,
musikk som blir til øresus,
gåsehud som aldri føles
og heiarop som aldri brøles….
Slik blir det…..
hvis kunst og kultur vil forsvinne.
Teater i Glåmdal må få vinne!
Støttes! Smått ufattelig å måtte legge ned regionens fremste ARNESTED for talentutvikling, kreativitet og kunstnerisk utfoldelse. Et STORT TAP for lokale kunst- og kulturarbeidere…..og HELT TRAGISK for alle oss andre som trenger å la oss begeistre av lokale krefter med jamne mellomrom!


Elin Kristiansen, Nord – Odal:
Nedleggelse av Teateret i Glåmdal er en utarming av hele Innlandet fylke og til gunst for Oslo. En nedleggelse vil medføre at Oslo blir naturlig sted for kulturopplevelser for oss i sørfylket. Raskere å komme seg til Oslo enn til Hamar og et større utvalg av kulturopplevelser i Oslo enn på Hamar. Innlandet fylke vil med dette bidra til ytterligere sentralisering av kulturtilbud til hovedstaden. Veldig korttenkt og uheldig. Vi trenger det fine kulturtilbudet fra Teateret i Glåmdal der vi bor i Glåmdalsdistriktet!
Kvaliteten på det som produseres fra Teater i Glåmdal står ikke noe tilbake fra mye av det som produseres fra institusjonsteatre i Oslo. Kjerkebrannspelet i Grue i 2022 er et godt eksempel på det. Selv de mest kritiske teateranmeldere vil kunne se at dette er produksjoner av høy kvalitet. Vi trenger flere slike lokale produksjoner, ikke færre. Penger brukt på Teater i Glåmdal og gode produksjoner fra dem gir flerfold igjen i god folkehelse❤️ samtidig bidrar de til å løfte lokalt amatørengasjement innen kultur, så videre drift av Teater i Glåmdal er vinn/vinn for alle aktører!

Hans-Didrik Bakke, journalist, forfatter og lokalpolitiker, Åsnes
Til mine partifeller; jeg ber på mine knær: Vi trenger dette kulturtilbudet her distriktet .
La Teater i Glåmdal leve!

Nina Wiger, leder av Det Primitive Teater, Finnskogen
Teater i Glåmdal setter ikke bare opp egne produksjoner. De har også stilt opp for Det Primitive Teater, og sikkert mange andre lokale tropper, med råd, folk og utstyr. Denne nedleggelsen må ikke skje. Trangsynte politikere uten gangsyn utenfor et exel-ark må ikke få ødelegge for den lokale kulturen.


Bjørnar T J, politiker, Tolga
For de som ikke fikk sett den åpne budsjetthøringen til fylkeskommunen i dag: ordførerne i Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Åsnes leverte knallgode og tydelige innlegg for videreføring av Teater i Glåmdalen! Godt jobba Eli, Kamilla, Ragnhild og Kari👏🏻👏🏻
Også veldig flott å høre Magnus Bue, lederen i ungdomsrådet i Åsnes, snakke om kultur som mestringsarena for ungdom.
Vi i Innlandet SV vil ta med oss signalene inn i budsjettforhandlingene og SV vil kreve at fylkeskommunen sikrer midler til videreføring av teatersatsingen for at vi skal kunne støtte et budsjettforslag.


Palle Bay Henriksen, sirkusartist, Danmark
Kultur er viten.
Skal spres og ikke sentraliseres!
Ingard Færevåg, trubadur og skribent, Kongsvinger
Det er ikke de store forestillingene som teller. Ikke de store stjernene. Det er de mindre forestillingene, på steder det ellers ikke finnes noen. Og de mange lokale medspillerne, både de på og de bak scenen – det er de som skaper lokalt samhold og tilhørighet. Det er de som gjør oss i de lokale småstedene til de lokale heltene i våre egne liv. La oss sammen nekte noen å ta dette fra oss!


Eli Wathne, ordfører og amatørteaterskuespiller, Kongsvinger
Tusen takk for denne høringsmuligheten. Vi vil også oversende høringsnotater som går mer i dypden.
Jeg skulle i dag gjerne ha snakket om utdanningstilbud, om gangbruen vi sammen har prioritert i Kongsvinger 2050, om infrastruktur, om viktigheten av regionalt samarbeid og det å satse på næringsutvikling og bygge en kraftfull bo- og arbeidsmarkedsregion her i Kongsvingerregionen.
Jeg ser med bekymring at man nå foreslår å nedprioritere viktige utviklingsprosjekt i Kongsvingerregionen og vil minne om at fylkeskommunen har et ansvar for å bidra til samfunnsutvikling i hele Innlandet.
Men med fem minutter til rådighet vil jeg gå i dybden på to punkter:
Kuttforslagene knyttet til oppgradering av rådhusteatret i Kongsvinger og Teater i Glåmdal.
I en tid der sparekniven kvesses, er det viktig at kultur ikke blir offerlammet.
I budsjettforslaget til fylkeskommunedirektøren inndras 10. millioner kr. til rehabilitering av Rådhusteatret i Kongsvinger.
Vedtaket om investeringstilskuddet er fra 2019, og vi har årlig rapportert status. Før sommerferien kommuniserte fylkeskommunens administrasjon at kommunen i årets rapportering, som må gjøres innen 15. november, må tydeliggjøre hvilket år kommunen vil gjennomføre investeringen, slik at det blir mulig å fastsette en tidsfrist for utbetaling av tilskuddet. I oktober i år ble det fra fylkeskommunen varslet at tilskuddet på 10. mill. kroner kun har en varighet på tre år – noe som var helt ny informasjon for oss. Kongsvinger kommune ser det som svært utfordrende at et stort og viktig utviklingsprosjekt blir nedprioritert og fratatt økonomisk bevilgning midt i en prosess der vi arbeider med å få på plass et nytt kinobygg for å frigjøre Rådhusteatret til scenekunst.
En rehabilitering av teatret vil bety et sårt tiltrengt oppgradert kulturhus for alle de 50.000 innbyggere i regionen, med bedre plass til både de profesjonelle og amatørene. Det vil bidra til attraktivitet og aktivitet, trivsel og bolyst og utvikling av Kongsvinger som regionsenter.
Kongsvinger kommune er avhengig av samarbeid med fylkeskommunen for å skape vekst og gjennomføre større prosjekter i byutviklingsstrategier og også fylkeskommunens egne planer. Vi forventer at fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør har ambisjoner for utvikling i vår region, at det følger midler med planverk og at fylkeskommunen er en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner.
Kjære fylkespolitikere. Reverser derfor dette forslaget.
I budsjettforslaget er Teater i Glåmdal foreslått avviklet fra og med 2024. Innbyggerne i regionen kan miste et viktig tilbud i sitt nærmiljø og kulturaktører tape en sentral institusjon for deltakelse og aktivitet.
I perioden 2010-2022 så over 88 000 publikummere en forestilling i regi av Teater i Glåmdal.
Det har det vært 668 forestillinger fordelt på 151 prosjekter.
Teater i Glåmdal har en tydelig lokal profil og skaper teatertilbud og scenekunst i hele regionen. Det bruker lokale ressurser i alle sine produksjoner, både profesjonelle og amatører, og i alle ledd. Teatret forvalter en viktig del av vår kulturarv. Det har betydning for identitet og tilhørighet.
Teatret har stor turnevirksomhet og viser forestillinger på bygde- og grendehus i hele regionen. Det oppleves som nært og tilgjengelig, og brukes også av de som ikke nødvendigvis oppsøker teater på de store scener.
Teatret bidrar til kompetansedeling mellom profesjonelle og amatører og gjødsler hele kulturlivet i Kongsvingerregionen. Dette er verdier som tilreisende teater aldri vil kunne tilby og som vil kunne gå tapt dersom Teater i Glåmdal forsvinner.
Teater i Glåmdal henter inn betydelige eksterne tilskudd til alle sine prosjekter, men en grunnfinansiering må ligge i bunn.
Alle kommunene i regionen ønsker å satse på Teater i Glåmdal, men kommunene har en sterkt presset økonomi, og muligheten til å øke egenfinansieringen nå er svært begrenset. Uten Teater i Glåmdal vil vår region ikke lenger ha en institusjon som fremmer og utvikler profesjonell scenekunst, kulturelt mangfold, lokal identitet og attraktivitet. Det vil være et enormt tap.
Kjære fylkespolitikere. Støtt opp om Teater i Glåmdal og et levende kulturliv i Kongsvingerregionen.
Tusen takk for oppmerksomheten og lykke til i et budsjettarbeid som er viktig for utviklingen av hele Innlandet.


Anita Krog, Kongsvinger
Å fjerne Teater i Glåmdal er som å fjerne litt av folkesjelen vår. Helsefremmende aktiviteter kommer i så mange former. Teater Glåmdal er en av disse❤️

Kim Aurdahl Johnsen, kulturskoleelev og amatørskuespiller, Grue
Heisann!
Vil bare fremme hva teater er for meg som ung. Det er noe av det viktigeste jeg har i livet mitt. Om det ikke hadde vært for Teater i Glåmdal, Øivind Roos og Eva Vermundsberget hadde jeg vært langt unna der jeg er i dag.
En av mine første opplevelser med teater var «Årringer», satt opp av nettopp Teater i Glåmdal.
Teater redder hverdagen min.
Teater er ikke bare viktig for meg, men så utrolig mange andre, her scorer teater i glåmdal høyt, de når ut til mange og setter opp utrolig mye bra. Heier på Teater i Glåmdal!🫶

Lina Cecilia CA, operasanger, Våler/Stockholm
Hva i all verden ??! Teater i Glåmdal har da blitt en «kulturinstitusjon»(i ordets beste betydelse) med åra og gjør jo masse for å holde lokalhistorien ved liv gjennom spel og teaterforestillinger. De samler folk i regionen gjennom sine prosjekt. De sprer glede, humor og fortellinger unike for/om Glåmdalen etc. De har høy kvalitet på prosjektene og er rett og slett en resurs for regionen!! Jeg mener å minske støtten så drastisk og dermed helt stoppe TiG’s virksomhet , vil bety å fjerne en helt unik måte å fortelle om og representere Glåmdalsregionen på, som ikke finns noe annet sted. Teater er et levende medium som her og nå har mulighet til å fortelle noe viktig om folks liv og berøre mennesker direkte, teater tilbyr en mer mangefasettert fortelling om det virkelige livet- gir publikum mulighet til å oppdage perspektiver som man ofte ikke får syn på i sosiale medier eller via journalistikk. Kort sagt ville det være ett stort tap for kulturen og representasjonen av regionen Glåmdalen om TiG må stenge sin virksomhet.


Per Norheim, politiker og tillitsvalgt, Nord-Odal
Dette forslaget må vel være som å bære ved til bålet for de som vil ut av Innlandet fylke.
Oddvar Karvainen Øieren, forfatter og teaterreggissør, Brandval Finnskog/Elverum
Dette er stor skam. Det nye storfylket vårt har allerede strøket den vesle støtten Hedmark forfatterlag har hatt i 30 år, og nå fortsetter fylket med å foreslå å trekke støtten til teater i Glåmdal. «Big is beautiful!»


Ane Ingeborg Sandnæs, leder Visit Kongsvingerregionen, Grue
Teater i Glåmdal har stått for mange flotte forestillinger som både samler og bekrefter en lokal stolthet, videreføring av tradisjoner, et levende kulturliv og historiefortelling her i regionen. TiG er et viktig og spennende bidrag til det lokale reiselivet som trenger slike instanser for å tilby interessante og relevante kulturopplevelser – en glimrende måte for turister å oppleve vår flotte region på.
TiG må bestå!
Mvh Visit Kongsvingerregionen💚

Barbara E. Meier, Kongsvinger
Vi trenger teatret vårt her ute på landet.
Ikke alle kan reise til Oslo for å gå og oppleve kultur.
Som innflytter til Norge og Kongsvinger regionen har jeg med lokal teater fått en bedre forståelse av historie og menneskene her i Syd-Hedmark(Innlandet).
Vi trenger kultur i forskjellige former for å kunne leve!

Berit Billingsø, kantor og produsent, Kongsvinger
Det er tragisk at Innlandet fylkeskommune vil kutte støtten til Teater i Glåmdal fra 2024. Vi er mange som kan skrive under på at teateret er en særdeles viktig kulturinstitusjon i sørfylket, og jeg vil føye en liten personlig historie til støtteerklæringen.
Teater i Glåmdal har mye av æren for at jeg i dag er lykkelig bosatt i Kongsvingerregionen. I anledning Hans Børli-jubileet i 2018 ble jeg invitert med på turné som pianist på forestillingen «Å sette vinger på en stein». Den gang var jeg bosatt i Oslo-området, og hadde ikke tilbragt mye tid i hjemregionen min siden jeg flyttet fra Eidskog som 16-åring. Jeg manglet både nettverk i området og kjennskap til hva som foregår på kulturfronten. Jeg trodde faktisk at det ikke var mulig for meg som klassisk pianist å bosette meg her. I løpet av turnéen traff jeg mange flinke folk både i og rundt produksjonen, og fikk øynene opp for hvor mye bra som skjer i Kongsvingerregionen. Ikke minst hvor stort potensial som ligger her! Noen måneder og et par tilfeldigheter senere var jeg bosatt på Kongsvinger med mann og barn, og vi har ikke sett oss tilbake.
Denne lille historien beskriver bare en av utallige positive ringvirkninger Teater i Glåmdal har hatt og kan fortsette å ha i framtida. Teateret er en viktig oppdragsgiver for mange typer kulturutøvere, og et viktig møtepunkt for oss som ønsker å skape et rikt og blomstrende kulturliv i regionen vår. La oss beholde det.

Herdis Bragelien, lokalpolitiker og leder i Foreningen Norden, Kongsvinger
Dette støttes av hele mitt hjerte❤️❤️❤️

Liv Hege Nylund, skuespiller, Romerike
Jeg ønsker en mangfoldig kultur som kan stå imot et stadig mer kommersielt profesjonelt teater.


Hans Otto Benterud, ivrig amatørmusiker og produsent, Kongsvinger
Jeg er ikke aktiv i teateret men har vært på noen forestillinger sågar som musiker på noen vandrespill og ser på forslaget om nedlegging som helt håpløst. Som aktiv korpsmusiker i drøyt 40 år så ser jeg verdien av lokalt kulturliv. Tenk om alle korps i Innlandet som et motsvar på forslaget ikke spilte kommende 17 mai…….

Mai-Britt Aasen, tidl. produsent av bl.a. Festningsspillet, nå pensjonert NAV-leder, Kongsvinger
Viktig med kultur også i et folkehelseperspektiv. Bedre helse med kultur, vi trenger så absolutt TiG


Terje Andresen, leder Litteraturfestivalen i Grue, pensjonert lektor, Grue:
Teater i Glåmdal har gitt oss mange flotte opplevelser. Mer teater til folket!
Hege Lindblad, daglig leder AdLibitum/formidler, Finnskogen/Oslo:
Det er dessverre mange som ikke forstår at kultur er NÆRING! Det merket vi særlig godt under pandemien og det er fremdeles sånn. Ta med deg gitaren og syng en trall hører jeg ofte. Mens vi andre fortærer en syv retters!


Ola Andre Olsen, kulturhusleder, Nes:
Ta en titt på EU rapporten Creating Growth. Kultur er Europas tredje største næringssektor og 40 % av industrien er helt eller delevis avhengig av kulturen for å overleve. Kultur er identitet. Et godt og spennende kulturliv tiltrekker seg innovative og kraftfulle mennesker, som igjen drar med seg de store massene av folk. Kutter man ut kulturen så blir verktøykassa slunken.

Erling Segelstad, Brumunddal:
Under krigen i England var det ukentlige møter i kabinettet (regjeringen). Fast på dagsorden var nedskjæringer, da det meste gikk til krigen og opprustingen. Under et møte hvor Winston Churchill fikk svar at de kunne skjære ned kulturbudsjettet, så han på forslagsstilleren og sa: «Unnskyld, men hva skal vi da kjempe for?». Det er vandalisme å frata Glomdalen sitt teater. Ferdig snakka! Lykke til med å fremme fornuften!!


Eva Alnes Holte, journalist Næring 24, Åsnes/Oslo:
– Vi trenger ikke være så beskjedne, sier teatersjef Øivind Roos. Han vil vise at Glåmdal bærer på en stolt historie. Og så vil han lage godt teater fordi folk trenger å løfte blikket fra hverdagen og fordi kultur faktisk lønner seg, bare spør næringslivet. Les intervjuet i Næring24.https://naering24.no/artikkel/oivind-roos-kultur-lonner-seg/

Benedikte Narum Jenssen, artist og kulturskoleleder, Eina:
Jeg ble litt rystet når jeg leste dette! Dere får jo til så utrolig mye aktivitet, og hele lokalsamfunn med både publikum, næringsliv og utøvere vinner på det. Dyrt i drift er det jo heller ikke.

Anne Larsen, Litteraturviter, Åsnes:
🎭Teater i Glåmdal er vinn-vinn-vinn og bør absolutt ikke legges ned! Å spare seg til fant, kalles det. Teateret har gjennom hele sitt virke fått utrolig mye ut av utrolig lite. En nedleggelse vil være tap-tap-tap – økonomisk, kulturelt, sosialt, historisk, – med tanke på identitet, tilknytning, tilhørighet, trivsel, utvikling og mye, mye mer. 🎭
Yvonne Andersen, forfatter, Austmarka:
Det er ikke aktuelt. Ferdig diskutert.❤️

Ingrid Folkvord Mehl, Åsnes
Teater i Glåmdal har gitt mange fine kulturopplevelser ut til folk i distriktene. Det er ikke alle som kommer seg til et teater/kulturhus, men når teateret kommer ut i grendene får også ‘vanlige bygdefolk’ med seg flere kulturarrangement. Teater Glåmdal bør videreføres!
Even Finsrud, altmuligmann på kulturfabrikken, Kongsvinger
Det er få institusjoner i fylket som klarer å utnytte kronene bedre enn Teater i Glåmdal. Men det er vel et praktbygg på Hamar som ikke har fått sitt ekstra gyldne toalett. 🤡

Morten Rudå, skuespiller, Oslo:
Uff så leit å høre. Stå på! Dette får ikke skje!

Mette Hægeland Blom, markedssjef, Riksteatret, Oslo:
Ikke bra. Publikum trenger også disse teatrene 🧡

Olemic Thommessen, tidl. Stortingspresident, politiker og produsent, Lillehammer:
Trist – men ikke overraskende – sentralisering har jo lenge vært ledetråden i fylkeskommunens teaterpolitikk – stå på!

Sten Bjørge Skaslien Hansrud, skuespiller, Roverud:
Detta er veldig leit. Ja, det handler om penger som det ofte gjør, men her er noen betraktninger fra meg. Teater i Glåmdal er en stor bidragsyter i distriktet, både med egne produksjoner, men ikke minst samarbeid og igangsetting av prosjekter. Dette gjør at det skapes fellesskap rundt om i regionen vår. En annen viktig side er at TiG er arbeidsplass for mange ila et år, dette meg selv inkludert, så hvis TiG blir lagt ned så er det mange som mister jobb. Dette gjelder flere også, men jeg snakker for meg selv; det å være profesjonell utøver, være i fra distriktet og bo her, så er det å ha et teater som dette utrulig viktig når det kommer til jobb. Det at man kan jobbe lokalt én eller flere perioder i året uten å måtte reise langt som frilanser er gull verdt. Så jeg håper virkelig at de som vurderer dette nedlagt ser alle virkningene som Teater i Glåmdal gir, både for yrkesutøvere, publikum og fellesskapet i regionen vår.

Mari Lerberg Fossum, skuespiller, Oslo:
Dette er utrolig trist og må ikke skje. Det får så store ringvirkninger når et slikt tilbud kuttes. Kultur er så mye mer enn «bare penger». Det skapes samhold, mestring, arbeidsplasser, opplevelser, innhold i livet. Kan noen få politikerne til å se det større bilde?
Mona Kalsaas, fastlege og ivrig publikummer i Glåmdal, Gjøvik:
I krevende tider er kultur ekstra viktig, og noen av oss kan nesten ikke leve uten kultur. Da Norge stengte ned under pandemien, klarte Teater i Glåmdal å holde aktiviten oppe på de små scener, slik at vi kunne få inspirasjon og påfyll da alle store scener var stengt, Oslo var nedstengt, koret kunne ikke øve, og familie i nabofylket kunne ikke besøkes. Jeg hadde ikke holdt ut jobben som fastlege et annet sted i Innlandet om om ikke TIG hadde holdt aktiviteten oppe. Når jeg deltar på kultur i Glåmdal, bruker jeg også penger på hotellovernattinger, bespisning etc, så kulturen får ringvirkninger for regionen. Vi lever i en krevende tid bl.a med krig i Europa. Mange er redde. Flyttestrømmen går fra byer til distrikt. Teater i Glåmdal er viktigere enn noen gang. La oss få beholde Teater i Glåmdal ❤️ Det er viktig også for liv og helse!

Johan Osuldsen, teaterregissør og skribent, Kongsvinger/Oslo:
Glådalens identitet vil bli forringet hvis TiG legges ned. Identitet er viktig. Identitet i små lokalsamfunn er spesielt viktig. Den kjøpes ikke på TV-kanalene. Den må lages med et særlig blikk på lokalområdet. Forestillingen om Kirkebrannen i Grue er ett av flere eksempler på hvordan teater bidrar til viktig identitetsbygging. Lokal idrett er selvsagt viktig. En kirkebrann forteller oss allikevel om noe dypere enn samhold, vinn og tap, og identitet gjennom idrett: Identitet gjennom liv og død.
(Han har også skrevet en kronikk som har blitt publisert mange steder.)
Rolf Arne Lie Holter, forfatter og tusenkunstner, Våler:
..det er det nærmeste en kommer galskap. Kunne sagt mer, men orker ikke nå – annet enn å riste på hue.

Finnskogen Kro og Motell, Grue Finnskog:
Dette er uhørt. Dette kan de ikke gjøre.
Nå må vi alle sørge for at dette ikke skjer.
Du og teateret er verd mange ganger som de sponser

Helén Evenstad Skulstadberg, leder Litteraturfestivalen i Grue:
Hva?! Det går ikke an!

Tor Einar (Dr.) Bekken, verdensmusiker, Austmarka/Trondheim:
Bra kronikk, Øivind. Jeg er helt enig i alt